You are currently viewing Εξισωτική αποζημίωση

Εξισωτική αποζημίωση

Στο επόμενο διάστημα Περιμένουμε τη νέα πρόκληση για το μετρό 13 που ορίζει ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά η αλλά ειδικά μειονεκτήματα του ΠΑΑ 2014- 2020, για το έτος 2021.
 
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως επίσης και να υποβάλλουν αιτήσεις πληρωμής στο πλαίσιο των μέτρων 13.1, 13.2, 3,3 του μέτρου 13 για το έτος 2021.
Η αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 
Οι δικαιούχοι του μέτρου θα μπορούν να κριθούν τα νομικά πρόσωπα που είναι ενεργοί γεωργοί, ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών του κεφαλαίου 1, και είναι ενήλικα άτομα που δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
 
Το ύψος της ενίσχυσης θα έχει τη μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο.
Και στα τρία υπόμετρα το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης το οποίο μετά από 20ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως: για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20ha χορηγείται το 100% της ενίσχυσης, για μεγαλύτερα από 20- 25ha χορηγείται το 80% της ενίσχυσης, για 25- 30ha το 50% της ενίσχυσης, και για Πάνω από 30ha δεν θα χορηγείται ενίσχυση, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30ha, δηλαδή 50%.
 
Οι δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση να διατηρούν την εκμετάλλευση με την οποία εντάσσονται στα υπόμετρα για όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης.
Επίσης ανάλογα με τα στοιχεία του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης, και τέλος να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά οπτικά όργανα.
 
Για τις εκπρόθεσμες που θα υποβληθούν θα επιβάλλεται ποινή 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα επί της δικαιούμενης ενίσχυσης ποιες ημέρες μετά την αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.
 
Τα δικαιολογητικά είναι το αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,η των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου μόνο για φυσικά πρόσωπα.
Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, και για την περίπτωση παράτασης του χρόνου ασφάλισης άνω των 67 ετών το σχετικό έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα που πιστοποιεί και επιβεβαιώνει την εν λόγω παράταση.

Leave a Reply