You are currently viewing Η  Ελλάδα θα κάνει αυτό που της αναλογεί στη μεγάλη παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος

Η Ελλάδα θα κάνει αυτό που της αναλογεί στη μεγάλη παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος

Απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιου Λιβανού στην Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή του  ΣΥΡΙΖΑ, κ. Βασίλειου Κόκκαλη, με θέμα «Καταπολέμηση του φαινομένου της ερημοποίησης και των συνεπειών της».

Τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα θα κάνει αυτό που της αναλογεί στη μεγάλη παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασιλείου Κόκκαλη.

Όπως τόνισε,  η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέματα ζωτικής σημασίας για ολόκληρο τον πλανήτη που απασχολούν ιδιαίτερα τη Διεθνή Κοινότητα, ενώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι τομείς αντιμετώπισης των κλιματικών προκλήσεων, βρίσκονται στις πρώτες και βασικές προτεραιότητες, μέσα στο πλαίσιο της Πράσινης Ανάπτυξης.

«Η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη. Η Ελλάδα θα καταφέρει αυτό που της αναλογεί στη μεγάλη παγκόσμια προσπάθεια.  Για την Κυβέρνηση της ΝΔ, ο ρόλος που θα διαδραματίσει η χώρα στον τομέα αυτό, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη» υπογράμμισε.

Ο κ. Λιβανός πρόσθεσε ότι το ΥΠΑΤ, με πλήρη συνείδηση της σπουδαιότητας και κρισιμότητας του ζητήματος, έχει ως μία από τις βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.

«Από την πρώτη στιγμή εργαζόμαστε μεθοδικά να προωθήσουμε μια βιώσιμη γεωργία, φιλική για το περιβάλλον και ανταποδοτική για τον αγρότη» είπε ο ΥΠΑΑΤ και πρόσθεσε : “Η ερημοποίηση, ως μια μορφή υποβάθμισης της γης, μεγιστοποιεί την κλιματική αλλαγή (μειώνοντας την ικανότητα του εδάφους να διατηρεί άνθρακα) και επιδεινώνεται διαχρονικά από τις περισσότερες ξηρασίες, τις αυξανόμενες θερμοκρασίες και τις λιγότερες βροχοπτώσεις.  

Η αντιμετώπιση του φαινομένου της ερημοποίησης, στα πλαίσια της συμμετοχής της Χώρας μας στη Διεθνή Σύμβαση για την καταπολέμηση της Απερήμωσης (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD), δυστυχώς από το 2001, όταν συντάχθηκε το 1ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της ερημοποίησης, δεν έχει υποστηριχθεί, παρά αποσπασματικά».

O YΠΑΑΤ υπογράμμισε τη βούληση του Υπουργείου να αλλάξει αυτή η εικόνα, και εν όψει  της αναθεώρησης της εν λόγω Σύμβασης, τόνισε ότι αποτελεί βασική προτεραιότητα η ουσιαστική και ενεργός συμμετοχή της Χώρας μας στα δρώμενα της Διεθνούς Σύμβασης.

Προς το σκοπό αυτό, όπως είπε, προχωράμε σε μια σειρά ενεργειών.

1. Πρώτη είναι, η ανασυγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, η οποία θα επικαιροποιήσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) κατά της ερημοποίησης, προκειμένου να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση και την έκταση του φαινομένου, όσο και τις σχετικές δράσεις για την ανάσχεσή του. Η Επιτροπή αυτή θα στελεχωθεί από έγκριτους επιστήμονες.

2. Ταυτόχρονα, δίνουμε λύση στο θέμα της καταβολής της συνδρομής της Χώρας μας στη Γενική Γραμματεία της ανωτέρω Σύμβασης. Το θέμα αυτό χρόνιζε και παρέμενε ανενεργό την τελευταία 10ετία, μετά τη μεταφορά της Γ. Δ/νσης Δασών, η οποία ήταν αρμόδια για την πληρωμή της συνδρομής, από το Υπουργείο μας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε βρει τους πόρους και ετοιμάζεται ΥΑ για την τακτική πλέον καταβολή της συνδρομής από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου.

3. Περαιτέρω, είμαστε σε αναζήτηση επιπλέον χρηματοδοτικών εργαλείων, μέσω της ΕΕ, όπως για παράδειγμα το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» καθώς και το εργαλείο LIFE για το περιβάλλον, το οποίο αξιοποιεί ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE (LIFE Intergrated Projects Climate Action) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνολικό προϋπολογισμό 14 εκατ. €

Αναφορικά με το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας) κατά την πρόσφατη συμμετοχή μας στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας του Μαρτίου στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ΕΕ κ. Μαργαρίτη Σχοινά, με τον οποίον συζητήσαμε το συγκεκριμένο θέμα της ερημοποίησης και των εργαλείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να βρεθούν συγκεκριμένοι τρόποι ουσιαστικής αντιμετώπισης του φαινομένου. Μάλιστα, ο κ. Σχοινάς προθυμοποιήθηκε να συνδράμει στην προσπάθεια για  διερεύνηση χρηματοδότησης στοχευμένων ερευνητικών προγραμμάτων μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

4. Έχουμε εντάξει στην Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής και διαχείρισης εδαφολογικών δεδομένων, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού ερημοποίησης.

5. Ενώ στα σχέδια μας είναι και η ενίσχυση των συνεργασιών και ο κοινός σχεδιασμός με άλλες Συμβάσεις του Ρίο (Βιοποικιλότητα, Κλιματική Αλλαγή) με το Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και άλλους περιβαλλοντικούς φορείς (Greenpeace κλπ.).

6. Προχωράμε σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ για την αναδιάταξη του Κανονισμού Ασφαλίσεων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες της κλιματικής αλλαγής και να αποζημιώνονται οι ζημιές που προκαλούνται από αυτήν.

7. Εντάσσουμε καμπάνια ενημέρωσης των αγροτών μας αλλά και των πολιτών, στα πλαίσια διαμόρφωσης της νέας ΚΑΠ.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, μέσα στα πλαίσια της αγροτικής εν γένει και της Πράσινης Ανάπτυξης, η Κυβέρνηση της ΝΔ και η Πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το μείζον θέμα της κλιματικής αλλαγής και της ερημοποίησης συγκεκριμένα και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμβλυνση του φαινομένου.

Leave a Reply