Η καλλιέργεια του Μπρόκολου

Το μπρόκολο ανήκει στην οικογένεια των κραμβοειδών και είναι ετήσιο φυτό. Προήλθε από το άγριο λάχανο κατόπιν από συνεχείς καλλιέργειες που είχαν βάση την εξέλιξη των ταξιανθιών. Η καταγωγή του…

Continue ReadingΗ καλλιέργεια του Μπρόκολου